Δυσλεξία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Δυσλεξία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα ενίσχυσης
Γραπτής και Προφορικής έκφρασης για μαθητές
Γυμνασίου & Λυκείου με Δυσλεξία

Σε ποιους απευθύνεται

Σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολία & Δυσλεξία, οι οποίοι δυσκολεύονται στην απόδοση και την παραγωγή κειμένου, τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Σκοπός του προγράμματος

Είναι η εξατομικευμένη διδασκαλία και προπόνηση του μαθητή σε ειδικά προσαρμοσμένες τεχνικές οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του και στη βελτίωση της απόδοσής του σε μαθήματα αποστήθισης ή/και έκφρασης.

Στόχοι του προγράμματος

  • Εντοπισμός των ισχυρών και αδύνατων πλευρών του μαθητή και ευαισθητοποίησή του ως προς τη σημαντικότητα της αυτογνωσίας.
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και μείωση του άγχους.
  • Αποδέσμευση του μαθητή από δυσλειτουργικά και ξεπερασμένα πρότυπα μάθησης και εργασίας.
  • Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στην ανάπτυξη εξατομικευμένων τεχνικών κατανόησης, απομνημόνευσης και έκφρασης.
  • Διδασκαλία και προπόνηση του μαθητή στην αποτελεσματική απόδοση και μετάδοση των ιδεών του τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.