Υπηρεσίες

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδικό παιδαγωγικό
 • Ψυχοπαιδαγωγικό
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Παιδοψυχιάτρος
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ψυχοθεραπεία
 • Βιωματικές ομάδες
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια