Ο Χώρος μας

Χώρος υποδοχής
Αίθουσα Λογοθεραπείας
Αίθουσα συμβουλευτικής
Συμβουλευτική γονέων
Χώρος αναμονής
Αίθουσα Λογοθεραπείας
Αίθουσα Ομάδων
Ειδικό μαθησιακό
Χώρος αναμονής
Αίθουσα Λογοθεραπείας
Αίθουσα Εργοθεραπείας
Γραμματεία