Εμείς

Logo κέντρου

Η Άνοιξη είναι ένας χώρος προαγωγής της ψυχικής υγείας που απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με στόχο την σφαιρική  προσωπική τους  ανάπτυξη και την ενδυνάμωση τους.

Η διεπιστημονική ομάδα της Άνοιξης απαρτίζεται από ειδικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στον τομέα τους :

   • Παιδοψυχίατρος
   • Ψυχολόγος
   • Λογοπεδικός
   • Εργοθεραπευτής
   • Ειδικός παιδαγωγός
   • Οικογενειακός Θεραπευτής
   • Κοινωνιολόγος
   • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Η Λειτουργία μας

   • Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην θεραπευτική διαδικασία.
   • Στην προσπάθεια μας για ευελιξία πραγματοποιούνται επιπλέον λογοθεραπείες  – εργοθεραπείες— ειδικές διαπαιδαγωγήσεις και σε ολιγομελή τμήματα .
   • Κατ’ οίκον θεραπευτικές συνεδρίες όπου κρίνεται απαραίτητο.
   • Διαρκής και συνεπής συνεργασία με εκπαιδευτικούς και φορείς με στόχο την συνολική παροχή βοήθειας στο παιδί και την οικογένεια.
   • Ανίχνευση και αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο χώρο του σχολείου.
   • Εξωτερικά προγράμματα συνοδείας παιδιών και εφήβων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτόνομη διαβίωση .

Η αποτελεσματικότητα της διεπιστημονικής ομάδας και των θεραπευτικών παρεμβάσεων μας στηρίζεται:

  • Στη διαρκή επικοινωνία και την καλή συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας.
  • Στην εποπτεία των θεραπευτικών συνεδριών.
  • Στην χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων διαγνωστικών μέσων από εξειδικευμένους συνεργάτες
  •  Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρέμβασης
  • Στη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση της διεπιστημονικής ομάδας και στην ανανέωση του θεραπευτικού υλικού.