Δουλεύοντας με το παιδί : Βασικές Λειτουργικές Αρχές για καλύτερη συνεργασία με την οικογένεια

Εκπαιδευτικό Βιωματικό Σεμινάριο

Η Οικογένεια κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη καθώς και στην πορεία του παιδιού σε κάθε θεραπευτική ή εκπαιδευτική διαδικασία.
Γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος είναι η συμμαχία με την οικογένεια.
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν με βιωματικό τρόπο διαδικασίες και τεχνικές που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ζωή.

  • Ο ρόλος της οικογένειας στην θεραπευτική σχέση
  • Λειτουργική επικοινωνία
  • Θεραπευτικό συμβόλαιο—Συμβόλαιο συνεργασίας
  • Εστίαση στα θετικά
  • Μείωση του άγχους
  • Αυτοεστίαση
  • Μείωση της παιδοκεντρικότητας
  • Άγχος και αντιδραστικότητα στη θεραπευτική σχέση
  • Θυμικοί πυροδότες, τοξικά θέματα

Εισήγηση – Συντονισμός
Φανή Πασσιά , Κοινωνιολόγος — Σύμβουλος Οικογένειας
Αναστασία Μάντεση , Σχολική Ψυχολόγος –Θεραπεύτρια Οικογένειας

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα
προσέλευση 09:30
Σεμινάριο από 10:00 έως 15: 30

Δηλώσεις συμμετοχής έως και 10 /12/ 2018

Κόστος συμμετοχής 50 € + ΦΠΑ

Θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης.