Χαμογελαστά Μαθήματα

Χαρούμενη προσέγγιση προς τη γνώση

Η Α΄ Δημοτικού είναι η πόρτα που το παιδί ανοίγει στη γνώση. Καλλιεργεί το δυναμικό του και ανακαλύπτει νέους κώδικες, αυτούς των γραμμάτων και των αριθμών. Είναι η χρονιά που το παιδί προσεγγίζει ένα νέο κόσμο και αυτό είναι σημαντικό να  γίνει με χαρά και περιέργεια.

Τα «Χαμογελαστά Μαθήματα»απευθύνονται σε παιδιά   κυρίως της  Α΄,  αλλά και της Β’ Δημοτικού.  Στόχος μας είναι η αυτονομία τους και η χαρούμενη προσέγγιση προς τη γνώση.

Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και σε ένα  φιλικό χώροοι μικροί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν την καθημερινή τους μελέτη μέσα σε ένα δίωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται και υλοποιείται από τη Διεπιστημονική Ομάδα της Άνοιξης, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες. Συγκεκριμένα :

 •  Ειδική Παιδαγωγό
 • Σχολική Ψυχολόγο
 • Εργοθεραπεύτρια
 • Λογοθεραπεύτρια
 • Σύμβουλο Οικογένειας

Στα «Χαμογελαστά Μαθήματα» όλοι κερδίζουν !

Τα παιδιά…

 • Οργάνωση και έλεγχο του χρόνου μελέτης
 • Αύξηση συγκέντρωσης και προσοχής
 • Καλλιέργεια των μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από το παιχνίδι και τις κατασκευές
 • Εμπλουτισμό λεξιλογίου και περιγραφικού λόγου
 • Βελτίωση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
 • Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών

Οι γονείς…

 • Εκπαίδευση στην οργάνωση μελέτης
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αποφυγή καθημερινών συγκρούσεων για την μελέτη
 • Ποιοτικό χρόνο για παιχνίδι και επικοινωνία με τα παιδιά
 • Χτίζουν τις βάσεις για τους μελλοντικούς μαθητές.
Εγγραφές όλο το χρόνο