Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που καλούμαστε να κάνουμε σχετικά πρόωρα στη ζωή μας εκεί λίγο πριν τελειώσουμε το Γυμνάσιο, όταν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και στην Γ’ Λυκείου μπροστά από το μηχανογραφικό.  Πριν να επιλέξει κάποιος σχολική κατεύθυνση ή το επάγγελμα που θα ακολουθήσει χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που θέλει αλλά και τι του ταιριάζει ώστε να πάρει λειτουργικές αποφάσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του εξέλιξη και την κοινωνική ζωή του. Χρειάζεται με άλλα λόγια να αναπτύξει μηχανισμούς αυτογνωσίας.

Τι είναι όμως η Αυτογνωσία;

Η αυτογνωσία είναι στην ουσία η ρεαλιστική και βαθύτερη γνώση του εαυτού μας. Είναι η επίγνωση του τρόπου με τον οποίο αντιδρούμε σε διάφορες καταστάσεις και η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας, όταν όμως αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και την αποδεχόμαστε χωρίς αναστολές ή αρνητικά συναισθήματα. Όταν κάποιος δεν διαθέτει την απαιτούμενη αυτογνωσία μπορεί να έχει μια διαστρεβλωμένη εικόνα εαυτού και να αγνοεί κάποια ταλέντα του, γεγονός που μπορεί να του δημιουργήσει ορισμένα εμπόδια τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Η αυτογνωσία ξεκινά με την διερεύνηση τεσσάρων βασικών παραγόντων, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την σχέση μας με το επάγγελμα:

  • Της προσωπικότητας. Θα μου ταίριαζε αυτό το επάγγελμα;
  • Των ενδιαφερόντων. Μου αρέσει αυτό το επάγγελμα;
  • Των ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Μπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας;
  • Των αξιών και πεποιθήσεων. Τι είναι σημαντικό για μένα να μου καλύπτει το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω;

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Άνοιξη πραγματοποιούμε εξατομικευμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσα από προσωπικές συναντήσεις συμβουλευτικής και την χορήγηση σταθμισμένων ερωτηματολογίων και τεστ. Αυτή η διαδικασία βοηθάει τον ενδιαφερόμενο να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές του κλίσεις και τα βαθύτερα ενδιαφέροντά του, ώστε να επιλέξει μια πορεία προς την επιτυχία και την εσωτερική ολοκλήρωση.

Το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Ωστόσο , όσο πιο νωρίς ξεκινήσει κάποιος το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει μπροστά του για να αξιολογήσει τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις και να προετοιμάσει καλύτερα την μελλοντική του ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα :

  • Μαθητές  Γυμνασίου – Λυκείου
  • Απόφοιτους
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Ενήλικές  που επιθυμούν να σχεδιάσουν, να επανεξετάσουν, ή να αλλάξουν την πορεία της επαγγελματικής τους ζωής.

Το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

Στο πρώτο ατομικό ραντεβού χορηγούνται τα εισαγωγικά ερωτηματολόγια που αποσκοπούν στη συλλογή ατομικών πληροφοριών και στην διατύπωση του αιτήματος για το σκοπό που καλείται να εκπληρώσει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Στα επόμενα ραντεβού χορηγούνται τα τεστ προσωπικότητας (PTQ®),  τεστ ενδιαφερόντων (VIS®) και τεστ ικανοτήτων (CABS®).

Με την ολοκλήρωση των τεστ πραγματοποιείται ένα ατομικό ραντεβού με στόχο να αναδυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά την τελική επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης. Ο Σύμβουλος διερευνά και αναλύει τις ιδέες, τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και την στάση ζωής του ενδιαφερόμενου. 

Στη συνέχεια , ο Σύμβουλος αναλύει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια και τα τεστ καθώς επίσης και τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα ατομικά ραντεβού. Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την επεξεργασία ετοιμάζεται μια πολύ αναλυτική, προσωπική έκθεση για τον ενδιαφερόμενο, όπου παρουσιάζονται με σαφήνεια τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και οι κλίσεις του και προτείνονται οι κατάλληλες επαγγελματικές κατευθύνσεις . 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μία προσωπική συνάντηση του Συμβούλου με τον ενδιαφερόμενο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος στην παράδοση αποτελεσμάτων συμμετέχουν και οι γονείς.

Αρχικά συζητούνται σε βάθος όλα τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει και εξηγείται το περιεχόμενο της Έκθεσης. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος βοηθά και ενθαρρύνει τον ενδιαφερόμενο να διαχειριστεί τους προβληματισμούς του, να κάνει κριτική επεξεργασία της έκθεσης  και να καταλήξει στην πιο κατάλληλη για αυτόν επιλογή.

Το πρόγραμμα του Ε.Π. είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Η διάρκεια ολοκλήρωσης, ο αριθμός και η συχνότητα των ραντεβού , η επιλογή των τεστ και η σύνταξη της Έκθεσης καθορίζονται από τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Φανή Πασσιά
Κοινωνιολόγος
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού