Έφηβοι

Οι Υπηρεσίες της Άνοιξης έχουν στόχο να βοηθήσουν τον έφηβο:

  • Στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού
  • Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του
  • Στην ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας
  • Στην λειτουργική λήψη αποφάσεων
  • Στην δημιουργία προσωπικού οράματος

Προγράμματα