Ενήλικες

Ψυχοθεραπεία

Οι ενήλικες στην Άνοιξη, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τις υπηρεσίες μας,  να αυξήσουν την λειτουργικότητα τους σε όλα τα συστήματα σχέσεων,  να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα  προβλήματα της καθημερινής ζωής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενήλικες

 
  • Ατομική ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Ενηλίκων — Ζεύγους — Οικογένειας
  • Life Coaching (ατομικό, ομαδικό)
  • Οικογενειακή Θεραπεία
  • Θεματικές βιωματικές ομάδες
  • Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτική σταδιοδρομίας
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
  • Στήριξη — επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Θεραπευτικά προγράμματα μέσω τέχνης

Σεμινάρια Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018