Επικοινωνία

Άνοιξη
Διεπιστημονικό Κέντρο Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων

ΓΕΜΗ : 125970403000

τηλ.: 211 41 11 432
Ανδρέα Κάλβου 21, Νέα Ιωνία
myanoixi@gmail.com
Υπεύθυνη Κέντρου Φανή Πασσιά

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 22:00