Εκπαιδευτικές Ομάδες Γονέων

Στην «Άνοιξη» ξεκινάμε ομάδα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Γονέων στο πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης της οικογένειας. Στόχος της ομάδας είναι να δώσει Πρακτικές Συμβουλές και να προτείνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Οι ομάδες είναι ανοικτές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει τις συναντήσεις που θέλει να παρακολουθήσει.