Ξαναγνωρίζοντας την Οικογένεια μου με «συστημικό τρόπο»

Η Συστημική Σκέψη είναι μια επιστημονική προσέγγιση που βελτιώνει τις σχέσεις με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, συνεισφέροντας στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλή λειτουργία της οικογένειας.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και επαγγέλματος, οι οποίοι επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα στα συστήματα σχέσεων.

Ανασύροντας τον «Σοφό Εαυτό» ως Πηγή Γνώσης και Δύναμης

Αντιμετωπίζοντας μία δύσκολη κατάσταση, συχνά ανατρέχουμε για υποστήριξη στο κοντινό περιβάλλον μας. Ίσως δεν περνάει από το μυαλό μας, ότι μέσα μας έχουμε μία αστείρευτη πηγή γνώσης, που μπορεί να μας βοηθήσει όταν βιώνουμε δυσάρεστα συναισθήματα όπως φόβο, άγχος, θλίψη. Αυτή η κρυμμένη γνώση, πηγάζει από τις οικογενειακές και κοινωνικές μας σχέσεις καθώς και από άλλες σημαντικές εμπειρίες της ζωής μας. Σ’ αυτό το σεμινάριο θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις δυνατές πλευρές του εαυτού, και να προτείνουμε τεχνικές επιβίωσης όταν «τα πράγματα» δυσκολεύουν.