Ξαναγνωρίζοντας την Οικογένεια μου με «συστημικό τρόπο»

Η Συστημική Σκέψη είναι μια επιστημονική προσέγγιση που βελτιώνει τις σχέσεις με τους άλλους και με τον εαυτό μας. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, συνεισφέροντας στη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλή λειτουργία της οικογένειας.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης και επαγγέλματος, οι οποίοι επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα στα συστήματα σχέσεων.

Εκπαιδευτικές Ομάδες Γονέων

Στην «Άνοιξη» ξεκινάμε ομάδα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Γονέων στο πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης της οικογένειας. Στόχος της ομάδας είναι να δώσει Πρακτικές Συμβουλές και να προτείνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Οι ομάδες είναι ανοικτές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει τις συναντήσεις που θέλει να παρακολουθήσει.