΄Εμεις

Η Άνοιξη είναι ένας χώρος προαγωγής της ψυχικής υγείας που απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με στόχο την σφαιρική  προσωπική τους  ανάπτυξη και την ενδυνάμωση τους.

Η διεπιστημονική ομάδα της Άνοιξης απαρτίζεται από ειδικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στον τομέα τους :

 • Παιδοψυχίατρος
 • Ψυχολόγος
 • Λογοπεδικός
 • Εργοθεραπευτής
 • Ειδικός παιδαγωγός
 • Οικογενειακός Θεραπευτής
 • Κοινωνιολόγος
 • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Η Λειτουργία μας

 • Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην θεραπευτική διαδικασία.
 • Στην προσπάθεια μας για ευελιξία πραγματοποιούνται επιπλέον λογοθεραπείες  – εργοθεραπείες— ειδικές διαπαιδαγωγήσεις και σε ολιγομελή τμήματα .
 • Κατ’ οίκον θεραπευτικές συνεδρίες όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Διαρκής και συνεπής συνεργασία με εκπαιδευτικούς και φορείς με στόχο την συνολική παροχή βοήθειας στο παιδί και την οικογένεια.
 • Ανίχνευση και αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο χώρο του σχολείου.
 • Εξωτερικά προγράμματα συνοδείας παιδιών και εφήβων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτόνομη διαβίωση .

Η αποτελεσματικότητα της διεπιστημονικής ομάδας και των θεραπευτικών παρεμβάσεων μας στηρίζεται:

 • Στη διαρκή επικοινωνία και την καλή συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας.
 • Στην εποπτεία των θεραπευτικών συνεδριών.
 • Στην χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων διαγνωστικών μέσων από εξειδικευμένους συνεργάτες (Wisc III,  Αθηνά test, Άλφα test, D.T.V.P., sensory profile κ.α.)
 •  Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρέμβασης ( TEACCH, D.I.R., πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ABA, PECS κ.α.)
 • Στη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση της διεπιστημονικής ομάδας και στην ανανέωση του θεραπευτικού υλικού.