ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ παιδιών με ΔΕΠΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ παιδιών με ΔΕΠΥ

 

 • Είναι σημαντική η σταθερή και κοινή αντιμετώπιση και από τους 2 γονείς.
 • Είναι σημαντική η συνέπεια και η σταθερότητα στους κανόνες.
 • Οι σωματικές τιμωρίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.
 • Είναι ωφέλιμο να επαινείτε τη συγκεκριμένη λειτουργική συμπεριφορά άμεσα.
 • Οι συνέπειες των αρνητικών συμπεριφορών πρέπει να είναι άμεσες και κατανοητές στο παιδί.
 • Οι οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και να είναι μια εντολή κάθε φορά.
 • Οι απαιτήσεις σας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του παιδιού.

 Συμβουλές για την καθημερινή μελέτη

Οργάνωση χώρου
 • Ο χώρος που διαβάζει το παιδί πρέπει να είναι τακτοποιημένος, με αρκετό φυσικό φως ή με ξεκούραστο για τα μάτια τεχνητό φως
 • Κάθε φορά να υπάρχουν στο γραφείο μόνο τα μαθήματα στα οποία πρέπει να εργαστεί  το παιδί.
Οργάνωση χρόνου

Πρέπει να οριστεί κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στην ημέρα που θα γίνεται η μελέτη για να μπορέσει το παιδί το απόγευμα αν αφιερωθεί και στις εξωσχολικές δραστηριότητες του.

 • Η καλύτερη ώρα για τη μελέτη είναι 30 λεπτά μετά την επιστροφή από το σχολείο.
 • ΟΧΙ τηλεόραση πριν τη μελέτη γιατί επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση.
 • Φτιάξτε μαζί με το παιδί ένα πρόγραμμα μελέτης και αναρτήστε το σε ένα εμφανές σημείο.
 • Η μελέτη πρέπει να έχει συχνά διαλείμματα με σύντομες κινητικές δραστηριότητες.
Οργάνωση ύλης/εργασιών
 • Στην αρχή της καθημερινής μελέτης πρέπει να οργανώνεται η ύλη.
 • Σ’ ένα χαρτί γράψτε όλες τις ασκήσεις που έχει να κάνει για το σχολείο και  διαγράψτε κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνεται. θα ξέρει σε ποιο σημείο βρίσκεται και θα χαίρεται που θα βλέπει την πρόοδο τη δουλειάς του.
 • Ξεκινήστε τη μελέτη με τα μαθήματα που χρειάζονται απομνημόνευση.
 • Τα σχεδιαγράμματα είναι πολύ βοηθητικά στα θεωρητικά μαθήματα όπως και στην έκθεση.
 • Μεγάλα κεφάλαια μελετώνται τμηματικά υπογραμμίζοντας τα κύρια σημεία.
 • Μνημονικές τεχνικές και ασκήσεις σειροθέτησης είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για την ενίσχυση της προσοχής και της μνήμης.

Άννα Παρίση

Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός  

Επιστημονικός Συνεργάτης της Άνοιξης