Σεμινάρια

Βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης
Συμβουλευτική Ενηλίκων και Θεματικές βιωματικές ομάδες
Βιωματικό σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης
Συμβουλευτική Ενηλίκων και Θεματικές βιωματικές ομάδες
Εκπαιδευτικά σεμινάρια, Εποπτεία Επαγγελματιών, στήριξη επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικές Ομάδες Γονέων Συμβουλευτική Ενηλίκων