θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η Διεπιστημονική ομάδα της «Άνοιξης» εφαρμόζει ολιστική μέθοδο παρέμβασης. Κατέχει πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις και χρησιμοποιεί  κατά περίπτωση τα παρακάτω θεραπευτικά μοντέλα.   DIR-Floortime Βασική θεωρητική αρχή του μοντέλου είναι πως τα συμπτώματα που παρατηρούνται στις Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος είναι αποτέλεσμα Read More …